Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Hậu Giang

Thống kê giải nhất Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 65

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 82765
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 65 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/02/2018 47065 73410 10/02/2018
21/11/2009 03265 00847 28/11/2009
19/09/2009 14965 88811 26/09/2009
09/05/2009 29065 48870 16/05/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 65

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 1 lần 47 1 lần 11 1 lần
70 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 65 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 82765
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 65 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/02/2018 47065 73410 10/02/2018
21/11/2009 03265 00847 28/11/2009
19/09/2009 14965 88811 26/09/2009
09/05/2009 29065 48870 16/05/2009

Các giải nhất ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 33281