Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Hậu Giang

Thống kê giải nhất Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 29

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 76629
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 29 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/08/2022 54829 82169 03/09/2022
19/09/2015 40629 74039 26/09/2015
13/10/2012 97429 01088 20/10/2012
15/10/2011 01629 54616 22/10/2011
12/06/2010 97729 42491 19/06/2010
01/05/2010 17529 00249 08/05/2010
01/08/2009 69429 89218 08/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 29

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 1 lần 39 1 lần 88 1 lần
16 1 lần 91 1 lần 49 1 lần
18 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 1 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 29 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 76629
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 29 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/08/2022 54829 82169 03/09/2022
19/09/2015 40629 74039 26/09/2015
13/10/2012 97429 01088 20/10/2012
15/10/2011 01629 54616 22/10/2011
12/06/2010 97729 42491 19/06/2010
01/05/2010 17529 00249 08/05/2010
01/08/2009 69429 89218 08/08/2009

Các giải nhất ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 25727
01/06/2013 91249