Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kiên Giang

Thống kê giải nhất Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 03/03/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 49

Ngày 25/02/2024 , giải nhất: 03149
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/04/2021 81349 94032 25/04/2021
01/10/2017 72049 65781 08/10/2017
19/05/2013 85349 06365 26/05/2013
01/07/2012 94849 29411 08/07/2012
29/05/2011 93749 68795 05/06/2011
29/08/2010 97349 48757 05/09/2010
24/01/2010 04849 74493 31/01/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 49

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 81 1 lần 65 1 lần
11 1 lần 95 1 lần 57 1 lần
93 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 5 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 49 vào ngày trước đó

Ngày 25/02/2024 , giải nhất: 03149
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/04/2021 81349 94032 25/04/2021
01/10/2017 72049 65781 08/10/2017
19/05/2013 85349 06365 26/05/2013
01/07/2012 94849 29411 08/07/2012
29/05/2011 93749 68795 05/06/2011
29/08/2010 97349 48757 05/09/2010
24/01/2010 04849 74493 31/01/2010

Các giải nhất ngày 03/03 hàng năm

03/03/2019 35842
03/03/2013 99547