Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kiên Giang

Thống kê giải nhất Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 28/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 30

Ngày 21/07/2024 , giải nhất: 80330
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/05/2022 06930 75833 08/05/2022
01/04/2018 52530 54840 08/04/2018
07/08/2016 10930 78270 14/08/2016
28/06/2015 61730 75575 05/07/2015
23/11/2014 92130 80497 30/11/2014
18/11/2012 88030 61628 25/11/2012
11/09/2011 86830 49766 18/09/2011
18/07/2010 14430 22070 25/07/2010
26/07/2009 46130 82742 02/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 2 lần 40 1 lần 33 1 lần
75 1 lần 97 1 lần 28 1 lần
66 1 lần 42 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (3 lần); 2 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 21/07/2024 , giải nhất: 80330
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/05/2022 06930 75833 08/05/2022
01/04/2018 52530 54840 08/04/2018
07/08/2016 10930 78270 14/08/2016
28/06/2015 61730 75575 05/07/2015
23/11/2014 92130 80497 30/11/2014
18/11/2012 88030 61628 25/11/2012
11/09/2011 86830 49766 18/09/2011
18/07/2010 14430 22070 25/07/2010
26/07/2009 46130 82742 02/08/2009

Các giải nhất ngày 28/07 hàng năm

28/07/2019 64423
28/07/2013 14453