Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Khánh Hòa

Thống kê giải nhất Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 14/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 94

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 90794
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/03/2022 29594 61515 16/03/2022
22/09/2019 59794 54356 25/09/2019
26/12/2018 14294 94589 30/12/2018
29/10/2017 46894 38101 01/11/2017
10/09/2017 69994 16613 13/09/2017
30/10/2016 60494 17209 02/11/2016
17/01/2016 93494 93170 20/01/2016
16/03/2014 07694 25396 19/03/2014
31/03/2013 07694 18302 03/04/2013
25/11/2012 71094 65497 28/11/2012
08/05/2011 20594 90905 11/05/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 94

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 1 lần 56 1 lần 89 1 lần
01 1 lần 13 1 lần 09 1 lần
70 1 lần 96 1 lần 02 1 lần
97 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (4 lần); 1 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 90794
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/12/2018 14294 94589 30/12/2018

Các giải nhất ngày 14/04 hàng năm

14/04/2021 85623
14/04/2019 19551
14/04/2013 41203
14/04/2010 52536