Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kon Tum

Thống kê giải nhất Kon Tum ngày quay tiếp theo: 03/03/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 16

Ngày 25/02/2024 , giải nhất: 08116
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
20/11/2022 32116 24415 27/11/2022
20/02/2022 13816 68679 27/02/2022
30/05/2021 92116 86907 06/06/2021
11/10/2020 89016 11666 18/10/2020
24/03/2019 35316 63015 31/03/2019
24/02/2019 82816 53618 03/03/2019
11/03/2018 20516 70220 18/03/2018
08/03/2015 25116 74571 15/03/2015
26/05/2013 15516 60048 02/06/2013
11/09/2011 13416 89346 18/09/2011
06/02/2011 44716 55645 13/02/2011
16/08/2009 43916 00610 23/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 2 lần 79 1 lần 07 1 lần
66 1 lần 18 1 lần 20 1 lần
71 1 lần 48 1 lần 46 1 lần
45 1 lần 10 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (4 lần); 4 (3 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 0 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 6 (3 lần); 9 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 25/02/2024 , giải nhất: 08116
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
20/11/2022 32116 24415 27/11/2022
20/02/2022 13816 68679 27/02/2022
30/05/2021 92116 86907 06/06/2021
11/10/2020 89016 11666 18/10/2020
24/03/2019 35316 63015 31/03/2019
24/02/2019 82816 53618 03/03/2019
11/03/2018 20516 70220 18/03/2018
08/03/2015 25116 74571 15/03/2015
26/05/2013 15516 60048 02/06/2013
11/09/2011 13416 89346 18/09/2011
06/02/2011 44716 55645 13/02/2011
16/08/2009 43916 00610 23/08/2009

Các giải nhất ngày 03/03 hàng năm

03/03/2019 53618
03/03/2013 46896