Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kon Tum

Thống kê giải nhất Kon Tum ngày quay tiếp theo: 23/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 72

Ngày 16/06/2024 , giải nhất: 27672
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
05/01/2020 61472 13214 12/01/2020
21/05/2017 79172 75732 28/05/2017
09/04/2017 43072 59584 16/04/2017
14/11/2010 00272 99564 21/11/2010
07/11/2010 34172 00272 14/11/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 72

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 1 lần 32 1 lần 84 1 lần
64 1 lần 72 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 4 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 5 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 72 vào ngày trước đó

Ngày 16/06/2024 , giải nhất: 27672
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
05/01/2020 61472 13214 12/01/2020
21/05/2017 79172 75732 28/05/2017
09/04/2017 43072 59584 16/04/2017
14/11/2010 00272 99564 21/11/2010
07/11/2010 34172 00272 14/11/2010

Các giải nhất ngày 23/06 hàng năm

23/06/2019 31637
23/06/2013 36953