Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Long An

Thống kê giải nhất Long An ngày quay tiếp theo: 22/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 83

Ngày 15/06/2024 , giải nhất: 08283
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 83 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/02/2019 70483 91454 23/02/2019
03/06/2017 60783 00000 10/06/2017
05/11/2016 07283 37651 12/11/2016
21/06/2014 36083 18507 28/06/2014

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 83

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 1 lần 00 1 lần 51 1 lần
07 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 83 vào ngày trước đó

Ngày 15/06/2024 , giải nhất: 08283
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 83 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/02/2019 70483 91454 23/02/2019
03/06/2017 60783 00000 10/06/2017
05/11/2016 07283 37651 12/11/2016
21/06/2014 36083 18507 28/06/2014

Các giải nhất ngày 22/06 hàng năm

22/06/2019 96697
22/06/2013 64499