Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận

Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 15/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 23

Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 89123
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/09/2022 37623 61432 07/10/2022
05/04/2019 63923 48166 12/04/2019
09/11/2018 61823 83799 16/11/2018
17/08/2018 01323 18539 24/08/2018
02/05/2014 21123 13653 09/05/2014
29/11/2013 65923 61609 06/12/2013
07/09/2012 43323 38375 14/09/2012
17/12/2010 57023 28395 24/12/2010
31/07/2009 54723 03603 07/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 66 1 lần 99 1 lần
39 1 lần 53 1 lần 09 1 lần
75 1 lần 95 1 lần 03 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 3 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 5 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 23 vào ngày trước đó

Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 89123
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/09/2022 37623 61432 07/10/2022
05/04/2019 63923 48166 12/04/2019
09/11/2018 61823 83799 16/11/2018
17/08/2018 01323 18539 24/08/2018
02/05/2014 21123 13653 09/05/2014
29/11/2013 65923 61609 06/12/2013
07/09/2012 43323 38375 14/09/2012
17/12/2010 57023 28395 24/12/2010
31/07/2009 54723 03603 07/08/2009

Các giải nhất ngày 15/12 hàng năm

15/12/2017 25097