Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận

Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 26/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 53

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 55353
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
09/06/2023 17353 43199 16/06/2023
30/12/2022 79553 62721 06/01/2023
22/10/2021 10153 49040 29/10/2021
30/10/2020 61853 79479 06/11/2020
21/08/2020 21753 74590 28/08/2020
20/09/2019 95853 84822 27/09/2019
08/12/2017 60453 25097 15/12/2017
25/11/2016 68953 01303 02/12/2016
24/04/2015 97553 83136 01/05/2015
09/05/2014 13653 91881 16/05/2014
14/03/2014 42153 17574 21/03/2014
18/05/2012 18653 62647 25/05/2012
12/02/2010 11853 95408 19/02/2010
06/11/2009 42253 51868 13/11/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 53

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 21 1 lần 40 1 lần
79 1 lần 90 1 lần 22 1 lần
97 1 lần 03 1 lần 36 1 lần
81 1 lần 74 1 lần 47 1 lần
08 1 lần 68 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 1 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần);
Tổng 4 (3 lần); 9 (3 lần); 1 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (2 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 53 vào ngày trước đó

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 55353
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
09/06/2023 17353 43199 16/06/2023
30/12/2022 79553 62721 06/01/2023
22/10/2021 10153 49040 29/10/2021
30/10/2020 61853 79479 06/11/2020
21/08/2020 21753 74590 28/08/2020
20/09/2019 95853 84822 27/09/2019
08/12/2017 60453 25097 15/12/2017
25/11/2016 68953 01303 02/12/2016
24/04/2015 97553 83136 01/05/2015
09/05/2014 13653 91881 16/05/2014
14/03/2014 42153 17574 21/03/2014
18/05/2012 18653 62647 25/05/2012
12/02/2010 11853 95408 19/02/2010
06/11/2009 42253 51868 13/11/2009

Các giải nhất ngày 26/07 hàng năm

26/07/2019 61691
26/07/2013 99688