Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận

Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 26/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 96

Ngày 19/04/2024 , giải nhất: 98096
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/11/2023 31696 08005 10/11/2023
23/09/2022 07096 37623 30/09/2022
19/03/2021 61596 35820 26/03/2021
18/12/2020 79896 80103 25/12/2020
14/10/2016 42296 99819 21/10/2016
07/11/2014 20496 93990 14/11/2014
31/01/2014 92496 49936 07/02/2014
07/06/2013 87796 47855 14/06/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 96

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 1 lần 23 1 lần 20 1 lần
03 1 lần 19 1 lần 90 1 lần
36 1 lần 55 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 2 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 96 vào ngày trước đó

Ngày 19/04/2024 , giải nhất: 98096
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/11/2023 31696 08005 10/11/2023
23/09/2022 07096 37623 30/09/2022
19/03/2021 61596 35820 26/03/2021
18/12/2020 79896 80103 25/12/2020
14/10/2016 42296 99819 21/10/2016
07/11/2014 20496 93990 14/11/2014
31/01/2014 92496 49936 07/02/2014
07/06/2013 87796 47855 14/06/2013

Các giải nhất ngày 26/04 hàng năm

26/04/2019 11146
26/04/2013 78977