Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Phú Yên

Thống kê giải nhất Phú Yên ngày quay tiếp theo: 03/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 43

Ngày 27/05/2024 , giải nhất: 59743
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
25/04/2022 82743 11237 02/05/2022
16/08/2021 01443 51528 23/08/2021
03/05/2021 31943 69455 10/05/2021
15/02/2021 38643 68978 22/02/2021
31/08/2020 89443 33072 07/09/2020
20/01/2020 70743 86156 27/01/2020
23/10/2017 11443 10483 30/10/2017
31/08/2015 20443 38241 07/09/2015
20/08/2012 93143 86661 27/08/2012
02/07/2012 75443 34630 09/07/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 43

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 1 lần 28 1 lần 55 1 lần
78 1 lần 72 1 lần 56 1 lần
83 1 lần 41 1 lần 61 1 lần
30 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (3 lần); 1 (2 lần); 5 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 43 vào ngày trước đó

Ngày 27/05/2024 , giải nhất: 59743
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
25/04/2022 82743 11237 02/05/2022
16/08/2021 01443 51528 23/08/2021
03/05/2021 31943 69455 10/05/2021
15/02/2021 38643 68978 22/02/2021
31/08/2020 89443 33072 07/09/2020
20/01/2020 70743 86156 27/01/2020
23/10/2017 11443 10483 30/10/2017
31/08/2015 20443 38241 07/09/2015
20/08/2012 93143 86661 27/08/2012
02/07/2012 75443 34630 09/07/2012

Các giải nhất ngày 03/06 hàng năm

03/06/2019 54054
03/06/2013 85864