Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Phú Yên

Thống kê giải nhất Phú Yên ngày quay tiếp theo: 11/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 52

Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 94152
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/11/2023 43852 87226 20/11/2023
04/05/2020 23552 08659 11/05/2020
25/02/2019 99052 15706 04/03/2019
14/12/2015 92652 03338 21/12/2015
25/06/2012 74452 75443 02/07/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 52

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
26 1 lần 59 1 lần 06 1 lần
38 1 lần 43 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 6 (2 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 52 vào ngày trước đó

Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 94152
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/11/2023 43852 87226 20/11/2023
04/05/2020 23552 08659 11/05/2020
25/02/2019 99052 15706 04/03/2019
14/12/2015 92652 03338 21/12/2015
25/06/2012 74452 75443 02/07/2012

Các giải nhất ngày 11/12 hàng năm

11/12/2017 95441