Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Bình

Thống kê giải nhất Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 14

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 61314
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/03/2023 72414 67249 09/03/2023
02/09/2021 80714 14168 09/09/2021
08/07/2021 90814 94840 15/07/2021
03/03/2016 64614 32770 10/03/2016
24/10/2013 75114 64379 31/10/2013
06/10/2011 90614 76045 13/10/2011
07/10/2010 09914 65200 14/10/2010
25/06/2009 32114 16747 02/07/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 14

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 1 lần 68 1 lần 40 1 lần
70 1 lần 79 1 lần 45 1 lần
00 1 lần 47 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (4 lần); 7 (2 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 4 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 14 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 61314
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/03/2023 72414 67249 09/03/2023
02/09/2021 80714 14168 09/09/2021
08/07/2021 90814 94840 15/07/2021
03/03/2016 64614 32770 10/03/2016
24/10/2013 75114 64379 31/10/2013
06/10/2011 90614 76045 13/10/2011
07/10/2010 09914 65200 14/10/2010
25/06/2009 32114 16747 02/07/2009

Các giải nhất ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 63729
18/04/2013 30810