Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Nam

Thống kê giải nhất Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 59

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 15759
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
07/06/2022 31759 98789 14/06/2022
10/05/2022 93659 36764 17/05/2022
30/04/2019 51059 96140 07/05/2019
14/02/2017 21859 28980 21/02/2017
11/11/2014 86159 42510 18/11/2014
02/07/2013 81359 47479 09/07/2013
07/08/2012 53059 40773 14/08/2012
13/03/2012 78259 43746 20/03/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 59

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 1 lần 64 1 lần 40 1 lần
80 1 lần 10 1 lần 79 1 lần
73 1 lần 46 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 0 (3 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 59 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 15759
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
07/06/2022 31759 98789 14/06/2022
10/05/2022 93659 36764 17/05/2022
30/04/2019 51059 96140 07/05/2019
14/02/2017 21859 28980 21/02/2017
11/11/2014 86159 42510 18/11/2014
02/07/2013 81359 47479 09/07/2013
07/08/2012 53059 40773 14/08/2012
13/03/2012 78259 43746 20/03/2012

Các giải nhất ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 62920