Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Nam

Thống kê giải nhất Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 23/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 79

Ngày 16/07/2024 , giải nhất: 57179
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/02/2021 50479 57792 23/02/2021
11/08/2020 01779 96249 18/08/2020
12/01/2016 11279 79967 19/01/2016
27/10/2015 73079 71376 03/11/2015
09/07/2013 47479 42324 16/07/2013
11/10/2011 26479 16691 18/10/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 79

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 49 1 lần 67 1 lần
76 1 lần 24 1 lần 91 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 79 vào ngày trước đó

Ngày 16/07/2024 , giải nhất: 57179
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/02/2021 50479 57792 23/02/2021
11/08/2020 01779 96249 18/08/2020
12/01/2016 11279 79967 19/01/2016
27/10/2015 73079 71376 03/11/2015
09/07/2013 47479 42324 16/07/2013
11/10/2011 26479 16691 18/10/2011

Các giải nhất ngày 23/07 hàng năm

23/07/2019 29441
23/07/2013 70885