Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Nam

Thống kê giải nhất Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 16/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 36

Ngày 09/04/2024 , giải nhất: 78736
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/05/2021 57336 90044 25/05/2021
18/02/2020 82036 93350 25/02/2020
07/02/2017 51536 21859 14/02/2017
25/08/2015 11836 81115 01/09/2015
06/03/2012 38936 78259 13/03/2012
14/02/2012 55636 98820 21/02/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 36

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 2 lần 50 1 lần 44 1 lần
15 1 lần 20 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 4 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 09/04/2024 , giải nhất: 78736
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/05/2021 57336 90044 25/05/2021
18/02/2020 82036 93350 25/02/2020
07/02/2017 51536 21859 14/02/2017
25/08/2015 11836 81115 01/09/2015
06/03/2012 38936 78259 13/03/2012
14/02/2012 55636 98820 21/02/2012

Các giải nhất ngày 16/04 hàng năm

16/04/2019 37291
16/04/2013 35158