Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Ngãi

Thống kê giải nhất Quảng Ngãi ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 54

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 30454
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/05/2023 11954 45518 03/06/2023
03/07/2021 65854 38488 10/07/2021
14/12/2019 65354 12768 21/12/2019
10/03/2018 41454 79149 17/03/2018
05/12/2015 12754 46528 12/12/2015
08/11/2014 44954 97223 15/11/2014
18/01/2014 24554 07729 25/01/2014
28/04/2012 49054 36972 05/05/2012
26/03/2011 02254 29005 02/04/2011
11/12/2010 23054 45958 18/12/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 54

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 1 lần 88 1 lần 68 1 lần
49 1 lần 28 1 lần 23 1 lần
29 1 lần 72 1 lần 05 1 lần
58 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 5 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 8 (5 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 54 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 30454
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/05/2023 11954 45518 03/06/2023
03/07/2021 65854 38488 10/07/2021
14/12/2019 65354 12768 21/12/2019
10/03/2018 41454 79149 17/03/2018
05/12/2015 12754 46528 12/12/2015
08/11/2014 44954 97223 15/11/2014
18/01/2014 24554 07729 25/01/2014
28/04/2012 49054 36972 05/05/2012
26/03/2011 02254 29005 02/04/2011
11/12/2010 23054 45958 18/12/2010

Các giải nhất ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 59237