Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Ngãi

Thống kê giải nhất Quảng Ngãi ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 78

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 37278
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
11/05/2024 02078 37278 25/05/2024
23/11/2019 80578 24645 30/11/2019
20/07/2019 00278 63630 27/07/2019
11/05/2019 04078 25266 18/05/2019
29/10/2016 90278 09692 05/11/2016
07/11/2015 40378 93838 14/11/2015
03/12/2011 62978 27067 10/12/2011
03/04/2010 16978 51312 10/04/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 78

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 45 1 lần 30 1 lần
66 1 lần 92 1 lần 38 1 lần
67 1 lần 12 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 6 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 37278
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
11/05/2024 02078 37278 25/05/2024
23/11/2019 80578 24645 30/11/2019
20/07/2019 00278 63630 27/07/2019
11/05/2019 04078 25266 18/05/2019
29/10/2016 90278 09692 05/11/2016
07/11/2015 40378 93838 14/11/2015
03/12/2011 62978 27067 10/12/2011
03/04/2010 16978 51312 10/04/2010

Các giải nhất ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 48002
01/06/2013 78115