Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Trị

Thống kê giải nhất Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 89

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 12789
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/03/2020 37489 38739 26/03/2020
18/09/2014 70289 12884 25/09/2014
06/03/2014 39989 86913 13/03/2014
14/04/2011 97889 99458 21/04/2011
28/01/2010 92289 42195 04/02/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 89

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 1 lần 84 1 lần 13 1 lần
58 1 lần 95 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 89 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 12789
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/03/2020 37489 38739 26/03/2020
18/09/2014 70289 12884 25/09/2014
06/03/2014 39989 86913 13/03/2014
14/04/2011 97889 99458 21/04/2011
28/01/2010 92289 42195 04/02/2010

Các giải nhất ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 60372