Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Trị

Thống kê giải nhất Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 30/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 27

Ngày 23/05/2024 , giải nhất: 65927
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
25/07/2019 67827 41953 01/08/2019
24/01/2019 69527 12100 31/01/2019
12/07/2018 05727 09175 19/07/2018
02/02/2017 05227 10898 09/02/2017
30/04/2015 66027 08918 07/05/2015
29/12/2011 88127 60222 05/01/2012
11/11/2010 10427 21874 18/11/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 27

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 00 1 lần 75 1 lần
98 1 lần 18 1 lần 22 1 lần
74 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 27 vào ngày trước đó

Ngày 23/05/2024 , giải nhất: 65927
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
25/07/2019 67827 41953 01/08/2019
24/01/2019 69527 12100 31/01/2019
12/07/2018 05727 09175 19/07/2018
02/02/2017 05227 10898 09/02/2017
30/04/2015 66027 08918 07/05/2015
29/12/2011 88127 60222 05/01/2012
11/11/2010 10427 21874 18/11/2010

Các giải nhất ngày 30/05 hàng năm

30/05/2019 83180
30/05/2013 98299