Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Sóc Trăng

Thống kê giải nhất Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 35

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 58135
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/08/2019 98835 10849 28/08/2019
14/11/2018 55135 32700 21/11/2018
17/10/2018 04235 93048 24/10/2018
25/04/2018 58335 11726 02/05/2018
28/02/2018 00135 76037 07/03/2018
07/01/2015 84335 85737 14/01/2015
11/06/2014 51035 49825 18/06/2014
18/01/2012 44735 51230 25/01/2012
21/12/2011 55235 56124 28/12/2011
08/06/2011 46935 20157 15/06/2011
18/03/2009 27035 34167 25/03/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 35

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 2 lần 00 1 lần 48 1 lần
26 1 lần 49 1 lần 25 1 lần
30 1 lần 24 1 lần 57 1 lần
67 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 7 (4 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 0 (3 lần); 3 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 58135
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/08/2019 98835 10849 28/08/2019
14/11/2018 55135 32700 21/11/2018
17/10/2018 04235 93048 24/10/2018
25/04/2018 58335 11726 02/05/2018
28/02/2018 00135 76037 07/03/2018
07/01/2015 84335 85737 14/01/2015
11/06/2014 51035 49825 18/06/2014
18/01/2012 44735 51230 25/01/2012
21/12/2011 55235 56124 28/12/2011
08/06/2011 46935 20157 15/06/2011
18/03/2009 27035 34167 25/03/2009

Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 45655