Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Sóc Trăng

Thống kê giải nhất Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 29/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 53

Ngày 22/05/2024 , giải nhất: 27653
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/08/2023 39653 92289 09/08/2023
07/06/2023 53753 99641 14/06/2023
24/05/2023 74053 25367 31/05/2023
23/04/2014 10753 36629 30/04/2014
31/08/2011 68753 76016 07/09/2011
06/01/2010 12653 87684 13/01/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 53

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 1 lần 41 1 lần 67 1 lần
29 1 lần 16 1 lần 84 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 7 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 53 vào ngày trước đó

Ngày 22/05/2024 , giải nhất: 27653
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/08/2023 39653 92289 09/08/2023
07/06/2023 53753 99641 14/06/2023
24/05/2023 74053 25367 31/05/2023
23/04/2014 10753 36629 30/04/2014
31/08/2011 68753 76016 07/09/2011
06/01/2010 12653 87684 13/01/2010

Các giải nhất ngày 29/05 hàng năm

29/05/2019 30533
29/05/2013 95722