Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tiền Giang

Thống kê giải nhất Tiền Giang ngày quay tiếp theo: 14/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 26

Ngày 07/04/2024 , giải nhất: 40026
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/12/2021 91926 22393 19/12/2021
21/10/2018 57426 60854 28/10/2018
20/11/2011 55526 43335 27/11/2011
06/03/2011 66026 76250 13/03/2011
26/09/2010 94126 05154 03/10/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 26

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 2 lần 93 1 lần 35 1 lần
50 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 4 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 9 (2 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 07/04/2024 , giải nhất: 40026
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/12/2021 91926 22393 19/12/2021
21/10/2018 57426 60854 28/10/2018
20/11/2011 55526 43335 27/11/2011
06/03/2011 66026 76250 13/03/2011
26/09/2010 94126 05154 03/10/2010

Các giải nhất ngày 14/04 hàng năm

14/04/2019 76120
14/04/2013 09442