Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tây Ninh

Thống kê giải nhất Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 00

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 54600
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/01/2023 18300 15839 02/02/2023
03/06/2021 51700 93738 10/06/2021
18/06/2020 09300 34587 25/06/2020
08/11/2018 81900 55463 15/11/2018
17/11/2016 34700 96441 24/11/2016
05/05/2016 27700 20910 12/05/2016
07/03/2013 17400 24446 14/03/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 00

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 1 lần 38 1 lần 87 1 lần
63 1 lần 41 1 lần 10 1 lần
46 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 4 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 54600
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/01/2023 18300 15839 02/02/2023
03/06/2021 51700 93738 10/06/2021
18/06/2020 09300 34587 25/06/2020
08/11/2018 81900 55463 15/11/2018
17/11/2016 34700 96441 24/11/2016
05/05/2016 27700 20910 12/05/2016
07/03/2013 17400 24446 14/03/2013

Các giải nhất ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 99217
18/04/2013 46089