Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tây Ninh

Thống kê giải nhất Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 25/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 51

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 02351
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/05/2024 04751 93497 06/06/2024
15/06/2023 09251 55355 22/06/2023
20/01/2022 00251 34021 27/01/2022
25/02/2021 97351 39002 04/03/2021
15/10/2020 43751 15264 22/10/2020
28/02/2019 67151 02759 07/03/2019
14/11/2013 78851 40008 21/11/2013
22/04/2010 83751 50202 29/04/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 51

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 2 lần 55 1 lần 21 1 lần
97 1 lần 64 1 lần 59 1 lần
08 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 02351
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/05/2024 04751 93497 06/06/2024
15/06/2023 09251 55355 22/06/2023
20/01/2022 00251 34021 27/01/2022
25/02/2021 97351 39002 04/03/2021
15/10/2020 43751 15264 22/10/2020
28/02/2019 67151 02759 07/03/2019
14/11/2013 78851 40008 21/11/2013
22/04/2010 83751 50202 29/04/2010

Các giải nhất ngày 25/07 hàng năm

25/07/2019 32511
25/07/2013 48443