Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tây Ninh

Thống kê giải nhất Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 08

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 19108
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/09/2022 60808 15602 08/09/2022
22/04/2021 69508 92467 29/04/2021
07/11/2019 67408 65736 14/11/2019
21/11/2013 40008 43901 28/11/2013
06/10/2011 14808 06828 13/10/2011
21/04/2011 62308 89574 28/04/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 08

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 1 lần 67 1 lần 36 1 lần
01 1 lần 28 1 lần 74 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 08 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 19108
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/09/2022 60808 15602 08/09/2022
22/04/2021 69508 92467 29/04/2021
07/11/2019 67408 65736 14/11/2019
21/11/2013 40008 43901 28/11/2013
06/10/2011 14808 06828 13/10/2011
21/04/2011 62308 89574 28/04/2011

Các giải nhất ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 47765