Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 03/03/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 90

Ngày 26/02/2024 , giải nhất: 67090
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/02/2023 28590 37929 19/02/2023
26/09/2022 97990 59179 02/10/2022
14/06/2021 13690 55099 21/06/2021
29/10/2018 84290 16728 05/11/2018
23/01/2017 44590 05910 30/01/2017
03/11/2014 08290 35205 10/11/2014
17/12/2012 18690 48371 24/12/2012
23/04/2012 61090 69630 30/04/2012
24/01/2011 90090 51685 31/01/2011
13/04/2009 46490 61835 20/04/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 90

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 1 lần 79 1 lần 99 1 lần
28 1 lần 10 1 lần 05 1 lần
71 1 lần 30 1 lần 85 1 lần
35 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 9 (3 lần); 0 (2 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 8 (3 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 90 vào ngày trước đó

Ngày 26/02/2024 , giải nhất: 67090
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/02/2023 28590 37929 19/02/2023
26/09/2022 97990 59179 02/10/2022
14/06/2021 13690 55099 21/06/2021
29/10/2018 84290 16728 05/11/2018
23/01/2017 44590 05910 30/01/2017
03/11/2014 08290 35205 10/11/2014
17/12/2012 18690 48371 24/12/2012
23/04/2012 61090 69630 30/04/2012
24/01/2011 90090 51685 31/01/2011
13/04/2009 46490 61835 20/04/2009

Các giải nhất ngày 03/03 hàng năm

03/03/2014 13126