Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 23/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 49

Ngày 17/06/2024 , giải nhất: 88849
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/02/2024 94149 58167 25/02/2024
14/08/2022 80049 43396 15/08/2022
09/05/2016 83249 04965 16/05/2016
23/08/2010 74649 57230 30/08/2010
26/10/2009 08849 21911 02/11/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 49

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 1 lần 96 1 lần 65 1 lần
30 1 lần 11 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 49 vào ngày trước đó

Ngày 17/06/2024 , giải nhất: 88849
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/02/2024 94149 58167 25/02/2024
09/05/2016 83249 04965 16/05/2016
23/08/2010 74649 57230 30/08/2010
26/10/2009 08849 21911 02/11/2009

Các giải nhất ngày 23/06 hàng năm

23/06/2014 90678