Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Trà Vinh

Thống kê giải nhất Trà Vinh ngày quay tiếp theo: 19/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 88

Ngày 12/04/2024 , giải nhất: 27288
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
04/11/2016 12588 38896 11/11/2016
01/07/2016 54988 36381 08/07/2016
11/09/2015 67288 75361 18/09/2015
03/04/2015 96788 08995 10/04/2015
05/12/2014 72788 45341 12/12/2014

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 88

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 1 lần 81 1 lần 61 1 lần
95 1 lần 41 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 1 (3 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 5 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 12/04/2024 , giải nhất: 27288
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
04/11/2016 12588 38896 11/11/2016
01/07/2016 54988 36381 08/07/2016
11/09/2015 67288 75361 18/09/2015
03/04/2015 96788 08995 10/04/2015
05/12/2014 72788 45341 12/12/2014

Các giải nhất ngày 19/04 hàng năm

19/04/2019 81059
19/04/2013 07393