Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 26/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 09

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 43409
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/08/2023 62109 41657 25/08/2023
29/07/2022 20809 48250 05/08/2022
20/03/2020 51909 01442 27/03/2020
13/09/2019 22509 87899 20/09/2019
27/07/2018 84709 75906 03/08/2018
09/02/2018 07209 81027 16/02/2018
05/01/2018 78009 05347 12/01/2018
22/04/2011 13809 92264 29/04/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 09

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 1 lần 50 1 lần 42 1 lần
99 1 lần 06 1 lần 27 1 lần
47 1 lần 64 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 7 (3 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 43409
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/08/2023 62109 41657 25/08/2023
29/07/2022 20809 48250 05/08/2022
20/03/2020 51909 01442 27/03/2020
13/09/2019 22509 87899 20/09/2019
27/07/2018 84709 75906 03/08/2018
09/02/2018 07209 81027 16/02/2018
05/01/2018 78009 05347 12/01/2018
22/04/2011 13809 92264 29/04/2011

Các giải nhất ngày 26/07 hàng năm

26/07/2019 28387
26/07/2013 79744