Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 19/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 97

Ngày 12/04/2024 , giải nhất: 68297
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/12/2023 07997 06098 05/01/2024
23/04/2021 66597 50649 30/04/2021
12/07/2019 99497 68869 19/07/2019
22/03/2019 11797 79218 29/03/2019
01/04/2016 00997 80449 08/04/2016
20/11/2015 96497 61122 27/11/2015
13/06/2014 33597 40067 20/06/2014
31/01/2014 96397 57856 07/02/2014

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 97

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 2 lần 98 1 lần 69 1 lần
18 1 lần 22 1 lần 67 1 lần
56 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 12/04/2024 , giải nhất: 68297
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/12/2023 07997 06098 05/01/2024
23/04/2021 66597 50649 30/04/2021
12/07/2019 99497 68869 19/07/2019
22/03/2019 11797 79218 29/03/2019
01/04/2016 00997 80449 08/04/2016
20/11/2015 96497 61122 27/11/2015
13/06/2014 33597 40067 20/06/2014
31/01/2014 96397 57856 07/02/2014

Các giải nhất ngày 19/04 hàng năm

19/04/2019 37599
19/04/2013 27635