Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vũng Tàu

Thống kê giải nhất Vũng Tàu ngày quay tiếp theo: 04/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 57

Ngày 28/05/2024 , giải nhất: 56257
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/05/2015 80857 92746 26/05/2015
02/07/2013 40357 31977 09/07/2013
16/08/2011 10257 21342 23/08/2011
01/03/2011 44257 47609 08/03/2011
26/01/2010 95057 43649 02/02/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 57

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 1 lần 77 1 lần 42 1 lần
09 1 lần 49 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 57 vào ngày trước đó

Ngày 28/05/2024 , giải nhất: 56257
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/05/2015 80857 92746 26/05/2015
02/07/2013 40357 31977 09/07/2013
16/08/2011 10257 21342 23/08/2011
01/03/2011 44257 47609 08/03/2011
26/01/2010 95057 43649 02/02/2010

Các giải nhất ngày 04/06 hàng năm

04/06/2019 01890
04/06/2013 45838