Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vũng Tàu

Thống kê giải nhất Vũng Tàu ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 78

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 97678
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/08/2023 73178 78667 05/09/2023
18/04/2023 73378 99880 25/04/2023
04/05/2021 29478 91824 11/05/2021
07/01/2020 29378 08666 14/01/2020
09/07/2019 80778 66675 16/07/2019
19/03/2019 56278 53197 26/03/2019
07/08/2018 94578 18886 14/08/2018
17/07/2018 01278 80029 24/07/2018
15/05/2018 32578 01123 22/05/2018
15/12/2015 64178 32310 22/12/2015
20/08/2013 40278 59445 27/08/2013
22/09/2009 03278 75623 29/09/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 78

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 2 lần 80 1 lần 24 1 lần
66 1 lần 75 1 lần 97 1 lần
86 1 lần 29 1 lần 67 1 lần
10 1 lần 45 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (4 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 2 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 97678
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/08/2023 73178 78667 05/09/2023
18/04/2023 73378 99880 25/04/2023
04/05/2021 29478 91824 11/05/2021
07/01/2020 29378 08666 14/01/2020
09/07/2019 80778 66675 16/07/2019
19/03/2019 56278 53197 26/03/2019
07/08/2018 94578 18886 14/08/2018
17/07/2018 01278 80029 24/07/2018
15/05/2018 32578 01123 22/05/2018
15/12/2015 64178 32310 22/12/2015
20/08/2013 40278 59445 27/08/2013
22/09/2009 03278 75623 29/09/2009

Các giải nhất ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 93161