Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cần Thơ

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 82

Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 488382
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11/10/2023 018482 884887 18/10/2023
24/07/2019 809382 539237 31/07/2019
22/06/2016 881082 203029 29/06/2016
13/03/2013 176982 229359 20/03/2013
14/11/2012 655282 938605 21/11/2012
17/10/2012 968182 318005 24/10/2012
11/05/2011 494682 556177 18/05/2011
13/04/2011 287282 965240 20/04/2011
04/02/2009 433082 85802 11/02/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 2 lần 37 1 lần 29 1 lần
59 1 lần 87 1 lần 77 1 lần
40 1 lần 02 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 3 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 7 (3 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 4 (3 lần); 5 (3 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 488382
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11/10/2023 018482 884887 18/10/2023
24/07/2019 809382 539237 31/07/2019
22/06/2016 881082 203029 29/06/2016
13/03/2013 176982 229359 20/03/2013
14/11/2012 655282 938605 21/11/2012
17/10/2012 968182 318005 24/10/2012
11/05/2011 494682 556177 18/05/2011
13/04/2011 287282 965240 20/04/2011
04/02/2009 433082 85802 11/02/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 331302