Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cần Thơ

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 29/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 05

Ngày 22/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 968505
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/05/2024 611405 968505 22/05/2024
28/12/2022 278205 444232 04/01/2023
26/01/2022 570305 620841 02/02/2022
21/04/2021 460005 584247 28/04/2021
21/12/2016 142505 489647 28/12/2016
15/06/2016 212305 881082 22/06/2016
21/11/2012 938605 091589 28/11/2012
24/10/2012 318005 532417 31/10/2012

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 2 lần 32 1 lần 41 1 lần
05 1 lần 82 1 lần 89 1 lần
17 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 7 (3 lần); 2 (2 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 5 (3 lần); 1 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 22/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 968505
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/05/2024 611405 968505 22/05/2024
28/12/2022 278205 444232 04/01/2023
26/01/2022 570305 620841 02/02/2022
21/04/2021 460005 584247 28/04/2021
21/12/2016 142505 489647 28/12/2016
15/06/2016 212305 881082 22/06/2016
21/11/2012 938605 091589 28/11/2012
24/10/2012 318005 532417 31/10/2012

Các giải Đặc Biệt ngày 29/05 hàng năm

29/05/2019 192507
29/05/2013 230641