Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Cần Thơ

Thống kê giải nhất Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 24/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 82

Ngày 17/07/2024 , giải nhất: 81282
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/05/2015 98582 00781 20/05/2015

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 82

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 17/07/2024 , giải nhất: 81282
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/05/2015 98582 00781 20/05/2015

Các giải nhất ngày 24/07 hàng năm

24/07/2019 63106
24/07/2013 76762