Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Cần Thơ

Thống kê giải nhất Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 17/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 05

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 87305
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
14/02/2024 85205 59319 21/02/2024
06/04/2022 51405 43070 13/04/2022
10/07/2019 69105 26567 17/07/2019
27/03/2019 74805 30865 03/04/2019
09/12/2015 80105 99591 16/12/2015
07/12/2011 31105 51213 14/12/2011
10/11/2010 21605 76151 17/11/2010
12/05/2010 07105 63719 19/05/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 2 lần 70 1 lần 67 1 lần
65 1 lần 91 1 lần 13 1 lần
51 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 0 (3 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 87305
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
14/02/2024 85205 59319 21/02/2024
06/04/2022 51405 43070 13/04/2022
10/07/2019 69105 26567 17/07/2019
27/03/2019 74805 30865 03/04/2019
09/12/2015 80105 99591 16/12/2015
07/12/2011 31105 51213 14/12/2011
10/11/2010 21605 76151 17/11/2010
12/05/2010 07105 63719 19/05/2010

Các giải nhất ngày 17/04 hàng năm

17/04/2019 65675
17/04/2013 97185