Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Cần Thơ

Thống kê giải nhất Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 60

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 39360
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2020 81760 37045 29/07/2020
08/11/2017 46160 51917 15/11/2017
26/07/2017 32660 52710 02/08/2017
17/02/2016 81060 32846 24/02/2016
02/09/2015 39160 08698 09/09/2015
29/05/2013 30960 97863 05/06/2013
01/05/2013 39560 88297 08/05/2013
18/04/2012 02760 79966 25/04/2012
14/07/2010 93460 53906 21/07/2010
27/05/2009 16360 17830 03/06/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 60

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 1 lần 17 1 lần 10 1 lần
46 1 lần 98 1 lần 63 1 lần
97 1 lần 66 1 lần 06 1 lần
30 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 6 (3 lần); 0 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 60 vào ngày trước đó

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 39360
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2020 81760 37045 29/07/2020
08/11/2017 46160 51917 15/11/2017
26/07/2017 32660 52710 02/08/2017
17/02/2016 81060 32846 24/02/2016
02/09/2015 39160 08698 09/09/2015
29/05/2013 30960 97863 05/06/2013
01/05/2013 39560 88297 08/05/2013
18/04/2012 02760 79966 25/04/2012
14/07/2010 93460 53906 21/07/2010
27/05/2009 16360 17830 03/06/2009

Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 53857