Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 08/04/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 04, 09 03, 07, 09
1 16, 17
2 21, 26, 27, 29 22, 29
3 37, 38
4 42, 42, 43, 43
5 51, 57, 59 53, 59
6 65, 65 60, 62
7 71, 72, 76 71, 77
8 80 85
9 91

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 01/04/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 07, 07
1 11, 15 10
2 26, 28
3 39 34, 39
4 49 40, 43, 48
5 51, 54, 56
6 60, 62, 62, 66 62, 65, 69
7 70, 73, 74, 79
8 84, 86, 87 84
9 92, 99, 99

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 25/03/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 07 00, 01, 02
1 18 10
2 24, 24 20, 25, 28
3 31, 34, 38, 39 34, 38
4 43, 45 40, 44, 48
5 54 53, 55
6 61, 61, 64
7 77 70
8 82, 83 84, 87
9 91 91

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 18/03/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 03 09
1 14, 17 11
2 24, 24, 26, 28 20, 26
3 30, 34 35
4 42, 43
5 51, 53, 54 50, 52, 57, 58
6 64, 64
7 71, 72 72
8 83, 84 85, 85, 88, 89
9 93, 98

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 11/03/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 06
1 11, 19 11, 12, 12, 15
2 27, 29 24, 28
3 35, 38
4 43, 46
5 53, 55, 56 51, 57, 58
6 66 61, 62, 62
7
8 80, 83, 85 80, 83, 84, 86
9 92, 92, 98

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 04/03/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 06, 09, 09
1 12, 14, 15
2 25, 28
3 37, 39 33, 37
4 44, 44 40, 45, 48
5 55, 59 58
6 60, 60, 61, 65, 69 61, 67
7 70, 72, 78
8 88, 89
9 96, 96 93, 95

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 26/02/2024

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 05
1 12, 13 10, 15
2 22, 27 23
3 34 32, 35
4 49 43, 45
5 50, 58
6 61, 62, 64, 64 61
7 73, 77 72
8 89, 89, 89 82, 82, 85, 87
9 90, 94, 97 91, 97