Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 22/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 08 09
1 10, 12, 18 10, 12, 18
2 29 28
3 35, 36, 39 36, 39
4 44, 45 41, 44
5 59 51
6 68 63
7 75, 78 72, 74
8 86 80, 83
9 91, 92 92, 97, 98

Lô tô XSMT Thứ 5 ngày 21/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 5

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 07 04, 05, 09
1 10, 15 12, 16
2 21 24, 24, 24, 24 22, 24, 27, 28
3 33, 34 30, 33 30, 30, 39
4 40, 45, 48 43
5 54, 55, 56 52 56
6 62, 62, 68, 69 65, 69
7 76, 78
8 81, 86 88 81, 86, 88, 89
9 90 90, 96 92, 99

Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 20/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 05
1 12, 17 10
2 21, 26, 29 20, 21
3 34 36, 37
4 40, 40, 41, 44 46, 49
5 50
6 62, 62 60, 69
7 73, 76, 77 72, 78
8 80, 82 85, 85, 89
9 98, 98

Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 19/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 06 04
1 10, 17, 18 13, 14, 19
2 24, 27, 28 21, 25
3 30, 33 37
4 43, 48, 49
5
6 63, 67 65
7 71, 76 78, 79
8 89 84, 86
9 90, 97, 99 92, 96, 98

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 18/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 07
1 10, 18 15, 15, 16, 18
2 20, 26, 27 23, 28
3 38
4 42 49, 49
5 55, 56, 58 51
6 63, 67
7 71, 71, 76
8 82, 84, 85, 85 81, 82, 85, 86
9 96 95, 96

Lô tô XSMT Chủ Nhật ngày 17/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00 03, 04, 06, 06, 06 04, 09
1 19
2 21, 22, 29, 29 20, 25 21, 28, 29
3 30, 33, 33, 36 33, 34, 36
4 40, 47, 47 44 47, 48
5 50, 52, 52 58 53
6 67 61 65
7 71, 78 74, 75, 75 71, 77
8 88 85 84, 87
9 97, 98 92, 93

Lô tô XSMT Thứ 7 ngày 16/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 00, 01, 07
1 11, 17 14, 16, 18 17
2 20, 20, 24 26 21, 27
3 32, 37 30, 39 32, 33, 34
4 42 45 41, 42, 46
5 50, 51 51, 52, 55, 57
6 64, 67 67
7 71, 76 75 72, 75
8 86, 88 80, 82, 84, 87 86, 89
9 92, 93, 97 95